Eesti Töötukassa juhatuse 11. mai 2017. a. otsustusega nr 60 on ABConsult Business Academy MTÜ kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks