Meist

ABConsult Business Academy on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis on loodud 2014. aastal.

Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.

Õppekeskuse eesmärk: tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Õppekeskuses on Teil võimalus omandada uusi kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning hea tasemega haridust; kogeda individuaalset lähenemist; luua huvitavaid ja kogemuste vahendamiseks ning partnerluseks vajalikke sidemed ja kontakte.

Meie Õppekeskus aitab Teil korrastada olemasolevaid ärikogemusi ja praktiliste ülesannete süsteemset lahendamist ning omandada erialase arengu ja karjääri jaoks vajalikke erialasid ja oskusi.

Õppekeskuses pakutav õppekavade kvaliteet tugineb õpetajaskonna ainulaadsele pedagoogilisele kogemustele, praktilistele oskustele ja erialasele kvalifikatsioonile, enamus õppejõududest on teadustedoktorid ja magistrid. Meie õppejõud on atesteeritud, omavad pikaajalist töökogemust ja on kantud Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). 

Õppe käigus omandatud erialased ja inimsuhted on see sotsiaalne kapital, mis mitmekordistab õpitulemuste efektiivsuse, mis on kaasajal oluline erialaste ülesannete lahendamisel ja eesmärkide saavutamisel.

Õpingute lõpetamisel ja kvalifikatsioonieksami edukalt sooritamisel väljastab Õppekeskus tunnistuse õppekava läbimise kohta.

Majandustegevusteate andmed

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi, registreerimisnumber: 175819.
Tuludeklaratsiooni esitamisel võimalik saada 20% tulumaksu tagastust.

Eesti Töötukassa juhatuse 11. mai 2017. a. otsustusega nr 60 on ABConsult Business Academy MTÜ kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks

Uudised

© 2005–2023 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group